Brands LoopbaanZaken

0646496710

brands@loopbaanzaken.nl

LinkedIn-profiel van Marieke Brands weergeven

WerkGeluk

Werkgeluk heeft twee kanten: de eerste heeft betrekking op het individuele werkgeluk van werknemers, de tweede gaat over werkgeluk stimuleren vanuit bedrijf/organisatie, werkgeluk als cultuur zeg maar.

Het individuele werkgeluk.
Als mensen gevraagd wordt welke punten ze belangrijk vinden als het gaat over werkgeluk, worden vaak de volgende genoemd:
– zinvol, afwisselend en uitdagend werk (maar ook niet té uitdagend)
– fijne collega’s en een goede werksfeer
– goede leidinggevende
– goede balans werk/privé

Het grappige is, dat deze punten allemaal vooral iets zeggen over de werkomgeving, en anderen daarin. Ze zeggen niets over jezelf. En uiteindelijk neem je jezelf natuurlijk altijd mee, in iedere nieuwe baan, in iedere nieuwe omgeving. En ‘one size fits all’ gaat hier natuurlijk niet op; de één heeft het prima bij zijn zin bij een organisatie waar een ander gedemotiveerd uitvalt. Al zijn er dus zeker punten waar vanuit organisaties op gestuurd kan worden om werkgeluk dichter bij te brengen; in eerste instantie gaat het er toch vooral om te achterhalen wat voor JOU de beste werkomgeving is. En daarvoor is het dus nodig om jezelf goed te kennen; het ‘ouderwetse’ ‘wie ben ik wat, wat kan ik, wat wil ik’-verhaal. En het helpt om aandacht te besteden aan je veerkracht en je sociale vaardigheden.

Die eerste oriëntatie op jezelf lijkt ook logisch vanuit de wetenschap (meest aangehaald hierin is Sonja Lyubomirsky) dat omstandigheden over het algemeen slechts circa 10% van geluksbeleving veroorzaken en dat zo’n 40% te maken heeft met genen. Ken jezelf! Dat maakt het maken van de juiste keuzes (die overige 50%) bovendien een stuk makkelijker.

Werkgeluk als cultuur
Ook binnen HRM is werkgeluk een groeiend thema. Immers, gelukkige medewerkers verzuimen minder en veranderen minder snel van baan; met de huidige krappe arbeidsmarkt wordt het thema werkgeluk dus steeds interessanter bij het krijgen en behouden van goed personeel. En dan heb ik het nog niet eens over die andere bijproducten van gelukkige medewerkers, namelijk hogere productiviteit, hogere omzet, en grotere klanttevredenheid. Hoe dat komt? Omdat gelukkige medewerkers creatiever, nieuwsgieriger en gemotiveerder zijn, meer energie en plezier in hun werk hebben en beter samen werken.  

Werkgeluk is positief te beïnvloeden door het structureel aandacht te geven, door het bewustzijn hierover te vergroten en door als organisatie bewust keuzes te maken die bijdragen aan het werkgeluk. Als organisatie kun je zo een klimaat creëren dat het werkgeluk bevordert. Dat betekent in ieder geval structureel aanmoedigen dat werknemers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werkgeluk, bijvoorbeeld door aan te moedigen dat ze hun zelfkennis en veerkracht vergroten. En het betekent aandacht geven aan punten die belangrijk zijn bij het ervaren van werkgeluk zoals onder andere autonomie, zingeving en betrokkenheid, en sfeer op het werk.

Kortom, waarom is het slim voor organisaties om serieus werk te maken van het onderwerp WerkGeluk?
Dat is simpel: gelukkige medewerkers blijken aanmerkelijk minder stress te ervaren, zijn creatiever, nieuwsgieriger, gemotiveerder, productiever en werken beter samen. Organisaties met gelukkige medewerkers zijn als werkgever aantrekkelijker, ervaren lager verloop en lager verzuim, en zien omzet, productiviteit en klanttevredenheid toenemen. Inzetten op werkgeluk creëert dus een win-win situatie: medewerkers ervaren meer werkgeluk en bevlogenheid, organisaties behalen betere resultaten.

Wil jij ook gelukkig werken, of werkgeluk als cultuur bevorderen binnen je organisatie? Neem contact op, ik vertel je graag meer!

 

Interesse?

Bel of mail voor een kosteloos kennismakingsgesprek

Schrijf je in: