Brands LoopbaanZaken

0646496710

brands@loopbaanzaken.nl

LinkedIn-profiel van Marieke Brands weergeven

Bedrijfscounseling: hoe voorkom/beperk je uitval door problemen?

Voorkomen is echt beter, sneller, effectiever en goedkoper dan genezen!

Iedereen heeft wel eens te maken met problemen. Vaak heeft dat invloed op hoe je in je werk staat.  Zeker als het werkgerelateerde problemen zijn, maar ook als het privé problemen zijn. Problemen blijven ’s ochtends nu eenmaal niet thuis achter de deur liggen als mensen naar hun werk gaan. Die problemen kunnen de manier waarop we werken beïnvloeden. En soms zorgen die problemen ervoor dat we helemaal niet meer aan werk toekomen. Dan ontstaat psychisch verzuim. Bedrijfscounseling (ook wel: bedrijfsmaatschappelijk werk) is een effectieve methode om vroegtijdig problemen aan te pakken. Of deze problemen nu in de werksfeer of in de privé situatie liggen. Met behulp van kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding wordt gezocht naar een oplossing van de problemen. Zodat uitval of verzuim wordt beperkt of voorkomen.

Veilig klankbord

Door absolute geheimhouding te garanderen biedt een bedrijfscounselor een veilige plek aan werknemers om problemen te bespreken. Met die openheid kan toegewerkt worden naar een manier waarop de betreffende werknemer effectief met de problemen om kan gaan zodat (langdurige) uitval wordt voorkomen. De specifieke gespreksmethodiek stimuleert denken in mogelijkheden en het ontwikkelen van vitaliteit. Zo krijgen mensen weer zelf de regie  over werk en leven. Resultaat: vitalere, meer weerbare medewerkers met grotere persoonlijke effectiviteit.

Counseling kan al starten vóór uitval

Psychisch verzuim stijgt de laatste jaren in omvang, frequentie en duur. Langdurig verzuim is vaak psychisch van aard. Met een gemiddelde kostenpost van 250 euro per medewerker per verzuimdag, is verzuim is niet alleen een hele vervelende aangelegenheid voor de werknemer, maar ook een lastige én een dure kwestie voor de werkgever. Het goede nieuws is, dat er in de preventie sfeer veel te doen valt bij het voorkomen en/of beperken van  psychisch verzuim. Hoe vaak gebeurt het niet als iemand uitvalt dat de omgeving reageert met de woorden: “ja, dat zag ik wel aankomen”? Door in een vroeg stadium problemen te signaleren – of die nu werk of privé gerelateerd zijn – en professionele begeleiding te bieden kan uitval vaak worden voorkomen. Bedrijfscounseling kan hierin een spilfunctie vervullen als expert in het oplossingsgericht begeleiden van mensen met problemen en het stimuleren van zelfredzaamheid. En mocht het nodig zijn, kan vroegtijdig worden doorverwezen naar gespecialiseerde deskundigen. Hiervoor beschikt LoopbaanZaken over een uitgebreid netwerk en samenwerkingsverbanden.

Preventie levert meer op dan het kost

Nu kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid steeds meer op het bedrijfsleven worden afgewenteld, wordt de behoefte aan preventie steeds groter en duidelijker. Onderzoek van onder andere TNO toont aan dat preventief counselen al snel 2% verzuimreductie oplevert. Investeren in preventie betaalt zich veelvuldig terug; direct door minder verzuim dus lagere kosten, maar ook indirect doordat kwaliteit van werk, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker zullen toenemen. En doordat technieken zijn aangeleerd om zelf problemen op te lossen, zal in toekomstige situaties effectiever met problemen omgegaan kunnen worden.

Wanneer is het handig om bedrijfscounseling in te schakelen?

  • bij signalen dat een werknemer niet goed meer in zijn of haar vel zit
  • bij stress klachten of vermoeden van overspannenheid of naderende burn-out
  • als de kwaliteit van werk of de interactie met collega’s ineens achteruitgaat
  • als een werknemer de problemen van thuis mee neemt naar het werk. Hierbij maakt het niet uit wat die problemen zijn; relationeel, rouwproblematiek, mantelzorg, verslaving, iets met betrekking tot de kinderen; als een probleem ’te groot’ is en specifieke deskundigheid behoeft, heb ik het netwerk om verantwoord door te verwijzen. Dan is het probleem in ieder geval wel bespreekbaar gemaakt en is de weg ingezet om daar iets aan te doen.
  • bij een (dreigend) conflict tussen werknemers
  • bij onrust en onzekerheid door bv. reorganisaties, zeker als ziekteverzuim toeneemt
  • bij motivatieproblemen
  • voor het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
  • na traumatische gebeurtenissen in iemands privé-leven of op de werkvloer

Graag ga ik met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden om als bedrijfscounselor u te helpen een preventief verzuimbeleid te voeren.
In plaats van bedrijfscounselor kunt u hier ook bedrijfsmaatschappelijk werker lezen.

IMG_4225

Interesse?

Bel of mail voor een kosteloos kennismakingsgesprek

Schrijf je in: