Brands LoopbaanZaken

0646496710

brands@loopbaanzaken.nl

LinkedIn-profiel van Marieke Brands weergeven

Workshops, acties, websites, boeken, films…

Activiteiten
Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers Subsidiemaatregel waarmee  werkenden  vanaf 45 jaar in bepaalde beroepsgroepen zich kunnen aanmelden voor een ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen mogelijk zijn om gezond en werkend hun pensioenleeftijd te bereiken. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een tijdelijke subsidieregeling opengesteld.
De regeling is beschikbaar voor mensen die minstens 12 uur per week werken in een van de volgende zeven beroepen:

  • Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
  • Cateringmedewerkers;
  • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
  • Schoonmakers;
  • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen. Binnen de regeling is ook subsidie mogelijk voor een training ontwikkeladvies aan leidinggevenden.

Als je voor de regeling in aanmerking komt is deelname gratis; de aanvraag wordt achteraf verzorgd door de loopbaanadviseur. Het enige dat daarvoor nodig is, is een door jou ingevulde prestatieverklaring. Heb je belangstelling wacht dan niet te lang: er is landelijk budget voor ruim 25.000 werkenden. Dat klinkt veel, maar de verwachting is dat er veel vraag naar zal zijn en dat het subsidieplafond derhalve ruim voor juli 2019 bereikt zal zijn. Meer informatie  vind je in de officiële aankondiging van de regeling.

Aanmelden: brands@loopbaanzaken.nl of 06 4649 6710

In de planning:
Exploring what matters, cursus van Action for Happines Nederland
Voorjaar 2018 in Leiden

Interessant:
Algemene Periodieke Loopbaankeuring voorstel Ascher 

Inspirerende boeken:
Atlas van de belevingswereld  Prachtig vormgegeven atlas met denkbeeldige kaarten die het dagelijks bestaan in kaart brengen.
De Cirkel van Dave Eggers. Voor iedereen die ‘iets’ doet met social media. Voor iedereen, dus.
Kom hier dat ik u kus van Griet Op de Beeck. Een roman over de zoektocht naar identiteit en het lef om eigen keuzes te durven maken.
De logica van geluk van Mo Gawdat. Natuurlijk niet echt een formule en een algoritme, maar wel veel informatie tav ‘gelukkig zijn’.

Inspirerende films:
Suffragettes – over de strijd voor vrouwenkiesrecht. Beklemmende, indringende film en inspirerende film. Soms is iets doen eigenlijk geen keuze, omdat niets doen geen optie is. En toch…
As it is in heaven – over opkomen voor jezelf, keuzes maken, leven in het  hier en nu, relaties… een film die blijft boeien en steeds nieuwe inzichten oplevert.
The best exotic marigold hotel – prachtige, soms komische soms ontroerende film over doorgaan, opnieuw beginnen, mogelijkheden zien, je openstellen.

Televisie-uitzendingen:
Rendement van geluk – VPRO Tegenlicht inspirerende documentaire over de betekeniseconomie; van winstmaximalisatie naar welzijnsmaximalisatie
Voor u 10 jongeren – Zembla documentaire over oorzaak en hardnekkigheid slechte imago 50-plus werknemers

Preventie:

Transitievergoeding:

Wet Werk en Zekerheidvergoeding bij ontslagovergangsregeling


Kijk verder bij

wie bij zee

Interesse?

Bel of mail voor een kosteloos kennismakingsgesprek

noloc_merken