Brands LoopbaanZaken

0646496710

brands@loopbaanzaken.nl

LinkedIn-profiel van Marieke Brands weergeven

Waarom intervisie?
Medewerkers. Uiteindelijk draait het in iedere organisatie om de medewerkers. Hoe groter de deskundigheid, betrokkenheid en efficiëntie van medewerkers is, hoe positiever de resultaten van de organisatie. Hoe bereik je dat nu? Hoe zorg je dat medewerkers plezier in hun werk houden, betrokken en gemotiveerd blijven om hun werk te doen, prettig samenwerken, zich ontwikkelen? Intervisie is een krachtig instrument om dit te bereiken.

Wat is intervisie?
Intervisie is een inspirerende methodiek voor lerende organisaties. Een ontwikkelingsgerichte werkwijze waarbij medewerkers een beroep op elkaar doen om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Waarbij in een gegarandeerd veilige omgeving, met vertrouwen, respect en zorgvuldigheid situaties bespreekbaar gemaakt worden door middel van open vraagstelling, feedback en advies, en medewerkers van elkaar kunnen leren.

Resultaten
Zomaar een paar resultaten van intervisie:

  • deskundigheidsbevordering
  • medewerkers leren van elkaar
  • leren elkaar beter kennen
  • krijgen aandacht voor elkaars werkproblemen
  • er ontstaat onderling begrip en steun
  • communicatieve vaardigheden worden versterkt
  • samenwerking en samenhang nemen toe
  • conflicten kunnen worden opgelost
  • gedragsverandering
  • versterking persoonlijke effectiviteit

Intervisie als verzuimpreventie instrument
Ongeveer een derde van het verzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische klachten zoals stress. Stress die onder andere kan ontstaan door knelpunten op het werk, in de samenwerking, in de communicatie…  Regelmatig intercollegiaal overleg over stresserende situaties op werk zal bijdragen aan een effectievere manier van daarmee omgaan. Zal dus leiden tot stressreductie. En kan dus aanmerkelijk bijdragen aan minder verzuim. Alleen besparing op verzuimkosten weegt al ruim op  tegen de kosten van regelmatige intervisie. Als je ook de positieve gevolgen meerekent van bevlogen, deskundige, effectieve medewerkers die beter communiceren, samenwerken, continu van elkaar leren…dan is duidelijk dat de baten van intervisie altijd ruimschoots opwegen tegen de kosten.

Beginnen met intervisie?
Als intervisie nieuw is in de organisatie, is het handig te beginnen onder leiding van een externe deskundige begeleider. Hiertoe heb ik in 2015 een opleiding tot intervisiebegeleider gevolgd. Ik kan de werkwijze zodanig overbrengen dat na verloop van tijd medewerkers onderling intervisie bijeenkomsten kunnen houden onder roulerend voorzitterschap. Een intervisiegroep bestaat idealiter uit 6 tot 8 personen; een intervisiebijeenkomst duurt meestal anderhalf tot twee uur.

 

Interesse?

Bel of mail voor een kosteloos kennismakingsgesprek

Schrijf je in: